Echt Familie Bedrijf

Wat is een familiebedrijf? Hoe kan een familiebedrijf getypeerd worden? Wat is de positie van de betrokken partijen in een familiebedrijf?

Een familiebedrijf is een bijzonder bedrijfstype, dat grotendeels beheerd wordt door één familie. Nyenrode Business University hanteert een definitie, waarbij voldaan moet worden aan twee van de drie criteria:

  • meer dan 50% van het bedrijf is in handen van één familie;
  • meer dan 50% van de bevoegdheid ligt bij één familie;
  • een meerderheid, of ten minste twee leden van de leiding zijn afkomstig uit één familie.

Bij World of Dreams wordt dagelijkse leiding opgenomen door vader en zoon.

Grote betrokkenheid en verbondenheid van medewerkers en leiding is kenmerkend voor het familiebedrijf. Net als de korte lijnen en een focus op de lange termijn.
Zij zetten zich meer in voor de klant door extra service te verlenen en een familiaire sfeer te creëren. Zij doen gewoonweg meer voor de klant.

Familiebedrijven lijken daardoor beter bestand tegen slechtere economische omstandigheden. Ze vormen dan ook de ruggengraat van de Nederlandse economie. Het belangrijkste verschil met andere bedrijven is dat de familie besluit over bestuur, eigendom en medezeggenschap. Deze familiedynamiek binnen uw familiebedrijf vraagt om speciale aandacht.